Javni

POZIV


Utorak, 10 Listopad 2017 08:02

Škola u prirodi 2017./2018. - KOREKCIJA javnog poziva

Napisao/la

KOREKCIJA JAVNOG POZIVA - Škola u prirodi izvršena je 10.10.2017. godine pod stavkama 5., 7. i 9.

Petak, 06 Listopad 2017 14:47

Javni poziv - Škola u prirodi 2017./2018.

Napisao/la

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva 14.

1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: Osnovna škola Novska
Adresa:     Trg. dr. Fanje Tuđmana 1
Mjesto: Novska
Poštanski broj: 44330
2. Korisnici usluge su učenici 3. (a,b,c,d + 3 područne škole) razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
  Škola u prirodi  5 dana  4 noćenja
  Višednevna terenska nastava dana noćenja
  Školska ekskurzija dana noćenja
  Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
  u Republici Hrvatskoj
  u inozemstvu
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 01. 06. do 15. 06. 2018.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika Upisati broj
a) Predviđeni broj učenika 80 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
b) Predviđeni broj učitelja 7
c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike 7
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Novska (rano jutarnji polazak)
Usputna odredišta Smiljan, Trogir, Split, Sinj, Slapovi NP Krka
Krajnji cilj putovanja Trogir (Seget Donji)
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije
  Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

x

  Vlak
  Brod X (panoramska vožnja)
  Zrakoplov
  Kombinirani prijevoz
9. Smještaj i prehrana Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
a) Hostel
b) Hotel X                                                   (upisati broj ***)
c) Pansion x
d) Prehrana na bazi polupansiona  

e)

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 
f) Drugo (upisati što se traži)  X apartmansko naselje
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X   (za e)
  Ulaznice za Smiljan, Sinj, NP Krka, Split i Trogir
  Sudjelovanje u radionicama X
  Vodiča za razgled grada X
  Drugi zahtjevi putni obrok na povratku i ručak na nekom odredištu
  Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije u slučaju ružnog vremena korištenje bazena i učitelj plivanja
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
 

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

X
  zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  otkaza putovanja X
 

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

x
  oštećenja i gubitka prtljage x
 
Rok dostave ponuda je  6.11.2017.godine  
         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana  8.11.2017. u 13:00 sati
                               

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 3. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 4. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).
 1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

       a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti : a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.
 2. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
  1. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

Utorak, 26 Rujan 2017 11:30

Maturalac 2017./2018.

Napisao/la

Korekcija JAVNOG POZIVA izvršena 26.9.2017. godine.

Četvrtak, 21 Rujan 2017 14:35

Javni poziv - Maturalac 2017./2018.

Napisao/la

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva 13.

1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke
Ime škole: Osnovna škola Novska
Adresa:     Trg. dr. Fanje Tuđmana 1
Mjesto: Novska
Poštanski broj: 44330
2. Korisnici usluge su učenici 7. (a,b,c,d) razreda
3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja
  Škola u prirodi dana noćenja
  Višednevna terenska nastava dana noćenja
  Školska ekskurzija      5         dana 4                  noćenja
  Posjet dana noćenja
4. Odredište Upisati područje ime/imena države/država
  u Republici Hrvatskoj
  u inozemstvu
5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od 10. 6.  do 20.  6. 2018.
Datum Mjesec Datum Mjesec Godina
6. Broj sudionika Upisati broj
a) Predviđeni broj učenika oko 60 s mogućnošću odstupanja za tri učenika
b) Predviđeni broj učitelja 4 (ovisno o broju učenika)
c) Očekivani broj gratis ponuda za učenike  
7. Plan puta Upisati traženo
Mjesto polaska Novska (noćni polazak)
Usputna odredišta Smiljan
Krajnji cilj putovanja TROGIR (Seget Donji)
8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije
  Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

X

  Vlak
  Brod X (do Trogira, Čiova i Šolta)
  Zrakoplov
  Kombinirani prijevoz
9. Smještaj i prehrana Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja
a) Hostel X
b) Hotel X
c) Pansion  
d) Prehrana na bazi polupansiona  

e)

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 
f) Drugo (upisati što se traži)  apartmansko naselje
10. U cijenu ponude uračunati: Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X (za   e)
  Ulaznice za X (Smiljan,Tvrđava Barone, Sv.Mihovila,NP Krka)
  Sudjelovanje u radionicama
  Vodiča za razgled grada X (Šibenik i Katedrala)
  Drugi zahtjevi plovidba brodom do Trogira, ručak u Šibeniku, animatori u smještajnom objektu, Fiš piknik na Šolti i Čiovu
  Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije
11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)
 

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

X
  zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  otkaza putovanja X
 

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

x
  oštećenja i gubitka prtljage x
 
Rok dostave ponuda je  21.10.2017.  
         Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana  27.10.2017. u 13:00 sati
                               

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 3. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 4. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 5. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

       a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti : a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima
 2. b) osiguranja odgovornosti i jamčevine
 3. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka. 4. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

3. sastanak za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda za izvanučioničku nastavu – MATURALAC – 7. razredi – održan 23.11.2016.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15.), dana 23.11.2016. godine u prostorijama Osnovne škole Novska, održan je sastanak na kojem su bili nazočni roditelji učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava (Maturalac), odabrani potencijalni davatelji usluga, učitelji, ravnateljica Antonija Mirosavljević, te knjižničarka Sanja Lozer.

Odabrani potencijalni davatelji usluga dobili su 15 minuta vremena, koje je odredilo Povjerenstvo, za prezentaciju svojih ponuda roditeljima. Nakon predstavljenih ponuda roditelji i učitelji su glasali za izbor najpovoljnije ponude. Konačnim glasovanjem roditelji su odabrali ponudu agencije VB tours iz Slavonskog Broda. S istom agencijom će se dalje kontaktirati radi ostalih aktivnosti i dogovora za realizaciju.

Predsjednik povjerenstva:                                                                 Zapisnik vodila:

Kristina Virovac Đurić                                                                     Sanja Lozer

Ravnatelj škole:

Antonija Mirosavljević

3. sastanak za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda za izvanučioničku nastavu – ŠKOLA U PRIRODI – 3. razredi – održan 17.11.2016.

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15.), dana 17.11.2016. godine u prostorijama Osnovne škole Novska, održan je sastanak na kojem su bili nazočni roditelji učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava (Škola u prirodi), odabrani potencijalni davatelji usluga, učitelji, ravnateljica Antonija Mirosavljević, te knjižničarka Sanja Lozer.

Odabrani potencijalni davatelji usluga dobili su 15 minuta vremena, koje je odredilo Povjerenstvo, za prezentaciju svojih ponuda roditeljima. Nakon predstavljenih ponuda roditelji i učitelji su glasali za izbor najpovoljnije ponude. Konačnim glasovanjem roditelji su odabrali ponudu agencije Eklata d.o.o. iz Splita. S istom agencijom će se dalje kontaktirati radi ostalih aktivnosti i dogovora za realizaciju.

Predsjednik povjerenstva:                                                                                                                                             Zapisnik vodila:

Sanja Hrvojić                                                                                                                                                                 Sanja Lozer

Ravnatelj škole:

Antonija Mirosavljević

2. sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za MATURALAC (7.razredi)

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Kristina Virovac Đurić, predstavnica vijeća roditelja Matea Šep, ravnateljica škole Antonija Mirosavljević, učiteljice Vanesa Ficko Berić, Ivana Begić Mesić, Irena Vuković, učitelj Ivica Lalić, knjižničarka Sanja Lozer te predstavnik turističke agencije Eklata Branimir Ivkošić.

Na javni poziv br. 12. (JUŽNA DALMACIJA) pristiglo je 5 ponuda:

 1. ASTRALIS, Slavonski Brod
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. KONTAKT TOURS, Zagreb
 4. GRAND TOURS, Varaždin
 5. EKLATA d.o.o., Split

Povjerenstvo je odabralo tri ponude za predstavljanje na RODITELJSKOM SASTANKU koji će se održati 23.11.2016. srijeda u Osnovnoj školi Novska s početkom u 18 i 15.

Ponude koje je povjerenstvo odabralo su:

 1. EKLATA d.o.o., Split
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. KONTAKT TOURS, Zagreb

Predsjednica Povjerenstva: Kristina Virovac Đurić                

Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

                   

2. sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za ŠKOLU U PRIRODI (3.razredi)

Sastanku su nazočili:

predsjednica Povjerenstva Sanja Hrvojić, predstavnica vijeća roditelja Anamarija Stanivuković, učiteljice Antonija Italo, Mara Šulekić, Ljubica Puškaš, Ljerka Vukelić, Nataša Tisaj, učitelj Domagoj Pešut, knjižničarka Sanja Lozer te predstavnik turističke agencije Eklata Branimir Ivkošić.

Na javne pozive br. 10. (ZAOSTROG) i br. 11. (SREDNJA DALMACIJA) pristiglo je 10 ponuda:

 1. APP d.d., Požega
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 3. ASTRALIS, Slavonski Brod
 4. ORION TOURS, Đakovo
 5. MARE PANONIUM tours, Vinkovci
 6. EKLATA d.o.o., Split
 7. LATERNA, Sisak
 8. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod
 9. ASTRALIS, Slavonski Brod
 10. EKLATA d.o.o., Split

Povjerenstvo je odabralo tri ponude za predstavljanje na RODITELJSKOM SASTANKU koji će se održati 17.11.2016. četvrtak u Osnovnoj školi Novska s početkom u 18 i 15.

Ponude koje je povjerenstvo odabralo su:

 1. EKLATA d.o.o., Split (Zaostrog)
 2. VB TOURS d.o.o., Slavonski Brod (Srednja Dalmacija)
 3. ASTRALIS, Slavonski Brod (Zaostrog)

Predsjednica Povjerenstva: Sanja Hrvojić                   Zapisnik vodila: Sanja Lozer

Ravnateljica škole: Antonija Mirosavljević

Utorak, 11 Listopad 2016 11:33

Javni poziv-Škola u prirodi 2

Napisao/la

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Utorak, 11 Listopad 2016 11:27

Javni poziv-Škola u prirodi 1

Napisao/la

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Autobusne linije

Prijevoz novi 1