Petak, 15 Prosinac 2017 16:09

Riječ dana

15.12. 2017. petak

RIJEČ DANA JE:

PRETEČAm { N mn –e } onaj koji je prethodio radu drugih [ zaslužni ̴ e; zaslužne ̴ e;  ̴ a nadrealizama ]

Riječ izvukao: Igor Kaurin, 6.e

Objavljeno u Knjižnica
Četvrtak, 14 Prosinac 2017 14:38

Riječ dana

14.12.2017. četvrtak

RIJEČ DANA JE:

PODLISTAKm { G –ska, N mn –sci } tisk. novinski prilog pisan na različite teme, grafički oblikovan na prepoznatljiv način kao prilog (ob. u dnu stranice «pod listom»); feljton

Riječ izvukla: Magdalena Berić, 6.e

Objavljeno u Knjižnica
Četvrtak, 14 Prosinac 2017 13:53

Riječ dana

13.12.2017. srijeda

RIJEČ DANA JE:

PRIPJEVATIsvrš. { prez. pripjevam, pril. pr. –avši, prid. rad. pripjevao} malo zapjevati (uz koga), otpjevati refren kad na njega u pjesmi dođe red

Riječ izvukla: Iva Vidaković, 8.d

Objavljeno u Knjižnica
Utorak, 12 Prosinac 2017 16:34

Riječ dana

12.12.2017. utorak

RIJEČ DANA JE:

PETATI – (komu što) svrš. { prez. –am, pril. pr. –avši, imp. petaj, prid. rad. petao } reg. ekspr. dati, pokazati, prilijepiti [ ̴ roge pokazati rogove oblikovane prstima (pokaznim i malim) u zn. da je tko rogonja ]

Riječ izvukla: Danijela Iličić, 5.c

Objavljeno u Knjižnica
Utorak, 12 Prosinac 2017 15:19

Riječ dana

11.12.2017. ponedjeljak

RIJEČ DANA JE:

KATALOGIZACIJA ž radnja kojom se uvodi u katalog, postupak kojim se kataloški obrađuje i određuje mjesto u katalogu

Riječ izvukao: Marko Rogulja, 6.d

Objavljeno u Knjižnica
Petak, 08 Prosinac 2017 09:28

Riječ dana

8.12.2017. petak

RIJEČ DANA JE:

KAŠETA ž reg. 1. sandučić, usp. 2. posebno izrađen sanduk u koji se smješta ulovljena riba (ob. morska koju love ribari s broda) 3. rešetkasti sanduk za transport pića [ ̴ piva; ̴ vina]; kašun, gajba

Riječ izvukao: Dino Orlić, 8.e

Objavljeno u Knjižnica
Četvrtak, 07 Prosinac 2017 11:53

Riječ dana

7.12.2017. četvrtak

RIJEČ DANA JE:

MARŠ m { N mn marševi } 1. a. ritmički, složan i ravnomjeran hod organizirane kolone; stupanje b. vojn. savlađivanje udaljenosti hodom kao osnovnim načinom kretanja [ dug ̴ ; naporan ̴ ] 2. glazb., v. koračnica

Riječ izvukao: Jakov Jugović, 5.d

Objavljeno u Knjižnica
Srijeda, 06 Prosinac 2017 08:32

Riječ dana

6.12.2017. srijeda

RIJEČ DANA JE:

KOPUNITI – (koga, što, se) nesvrš. { prez. kopunim (se), pril. sad. kopuneći (se), gl. im. kopunjenje } 1. (koga, što) škopiti, činiti da pijevac postane kopun 2. (se) pren. praviti se važan, paradirati (o osobi) šepiriti se

Riječ izvukao: Dino Doležal, 7.c

Objavljeno u Knjižnica
Utorak, 05 Prosinac 2017 12:09

Riječ dana

5.12.2017. utorak

RIJEČ DANA JE:

MIGOLJAVprid. { odr. –i } 1. koji ima svojstvo da migolji, koji se kreće migoljavo 2. pren. koji izmiče dužnostima

Riječ izvukla: Matea Cepanec, 7.d

Objavljeno u Knjižnica

 

Raspored zvona


raspored2017