Petak, 19 Siječanj 2018 10:37

Natječaj

Napisao/la
Četvrtak, 16 Studeni 2017 15:25

Natječaj

Napisao/la
Srijeda, 06 Rujan 2017 15:10

Natječaj

Napisao/la
Ponedjeljak, 28 Kolovoz 2017 11:34

Natječaj

Napisao/la

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/17-01/01

URBROJ:2176-38-01-17-9

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O  D  L  U  K  U

da se raspiše  natječaj za:

-          UČITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA - određeno nepuno -21 sat - radno vrijeme

Petak, 18 Kolovoz 2017 08:19

Natječaj

Napisao/la

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA
NOVSKA

KLASA: 602-02/17-01/ 5
URBROJ:2176-41-01-17-3
Novska, 18. kolovoza 2017.godine

Na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska, Antonija Mirosavljević raspisuje

NATJEČAJ
za dostavu prijava za prijam osobe za:
- pomoćnika u nastavi (m/ž) učeniku s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Novska, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2017./2018. u nepunom radnom vremenu : 24 sati tjedno- 9 izvršitelj/ica.
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, izraženih sklonosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz zamolbu dostaviti:
- kratki životopis
-presliku domovnice
-presliku rodnog lista
- presliku svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju
- presliku potvrde da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)
-potvrda o završenoj edukaciji za program pomoćnika za učenike s teškoćama ( ukoliko su završili edukaciju)
-potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronski zapis o stažu
Natječaj se raspisuje na temelju projekta „Zajedno do obrazovanja“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.“
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na adresu:
Osnovna škola Novska, Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 44330 Novska
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole: os-novska.skole.hr.


Ravnateljica škole:

Antonija Mirosavljević, prof.

Četvrtak, 08 Lipanj 2017 19:40

Natječaj

Napisao/la
Utorak, 25 Travanj 2017 06:10

Natječaj

Napisao/la

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/17-01/01

URBROJ:2176-38-01-17-6

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O  D  L  U  K  U

da se raspiše  natječaja za:

-          SPREMAČICU - zamjena za bolovanje

Srijeda, 19 Travanj 2017 07:20

Natječaj

Napisao/la
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 11:33

Natječaj

Napisao/la
Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 08:38

Natječaj

Napisao/la
Petak, 13 Siječanj 2017 19:51

Natječaji

Napisao/la
Četvrtak, 03 Studeni 2016 12:42

Natječaj

Napisao/la
Ponedjeljak, 10 Listopad 2016 07:07

Natječaj

Napisao/la
Petak, 11 Ožujak 2016 21:08

Javni radovi

Napisao/la
Nedjelja, 21 Veljača 2016 16:52

Natječaj

Napisao/la
Nedjelja, 21 Veljača 2016 16:50

Natječaj

Napisao/la
Ponedjeljak, 11 Siječanj 2016 09:10

Natječaj

Napisao/la

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/16-01/01

URBROJ:2176-38-01-16-1

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O D L U K U

za raspisivanje natječaja za:

-          2 učitelja razredne nastave -stručno osposobljavanje

Utorak, 10 Studeni 2015 17:44

Natječaj

Napisao/la
Ponedjeljak, 26 Listopad 2015 15:54

Poništen natječaj

Napisao/la
Petak, 02 Listopad 2015 07:32

Natječaj

Napisao/la

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/15-01/01

URBROJ:2176-38-01-15-23

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O D L U K U

da se raspiše natječaja za:

  • Učitelja defektologa

  • učitelja matematike, određeno vrijeme

  • učitelja matematike. nepuno određeno vrijeme

  • učitelja engleskog jezika, određeno vrijeme

  • knjižničara, određeno vrijeme

Četvrtak, 01 Listopad 2015 18:37

Pomoćnici u nastavi

Napisao/la

ZAPISNIK

sastavljen dana 18. rujna 2015.godine s početkom u 7.30 sati u prostorijama Osnovne škole Novska.

Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u Osnovnoj školi Novska koji se zapošljavaju kroz projekt   „Zajedno do uspjeha“ dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. u sastavu Melita Kodba, Renata Strgar (HZZ, Područna služba Kutina), Darjan Vlahov (voditelj projekta) i Antonija Mirosavljević (predstavnica OŠ Novska) razmatralo je zamolbe prijavljenih kandidata te pozvalo na razgovor za provjeru motivacije sljedeće kandidate:

Utorak, 15 Rujan 2015 08:40

Natječaj

Napisao/la

Na temelju Programa projekta „Zajedno do jednakih mogućnosti – inkluzijom do cjelovitog obrazovanja“  dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novska, Antonija Mirosavljević  raspisuje

NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi (m/ž) učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Novska, Novska,  na određeno vrijeme do kraja nastavne godine u nepunom radnom vremenu : 20-22 sati tjedno-9  izvršitelja/ice.

Utorak, 15 Rujan 2015 08:27

Natječaj

Napisao/la

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

KLASA: 103-05/15-01/01

URBROJ:2176-38-01-15-22

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

O D L U K U

da se raspiše natječaja za:

  • Učitelja razredne nastave, rad u produženom boravku na određeno vrijeme

Utorak, 07 Travanj 2015 10:56

Natječaj

Napisao/la

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                   NOVSKA

KLASA: 103-05/14-01/ 01

URBROJ:2176-40-01-14-8

Novska, 07.travnja 2015.godine

Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska raspisuje

                                                                                                                      NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Subota, 21 Ožujak 2015 06:48

Natječaj

Napisao/la
Petak, 09 Siječanj 2015 13:38

Natječaj

Napisao/la

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                   NOVSKA

KLASA: 103-05/14-01/ 01

URBROJ:2176-40-01-14-7

Novska, 09.siječnja 2015.godine

Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska raspisuje

                                                                                                      NATJEČAJ

za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu : 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Četvrtak, 08 Siječanj 2015 06:40

Natječaj

Napisao/la

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/15-01/01

 

URBROJ:2176-38-01-15-1

     

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

    

odluku o raspisivanju natječaja za:

   

  • Učitelja razredne nastave, na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

Četvrtak, 27 Studeni 2014 12:12

Natječaj

Napisao/la

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-38-01-14-9

     

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je odluku o

    

 raspisivanju  natječaja za:

   

  • Knjižničara, na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja

Petak, 14 Studeni 2014 07:17

Natječaj

Napisao/la

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

  

Na temelju članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

( „Narodne novine „ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 61. Statuta Osnovne škole Novska, Novska, a sukladno odluci Školskog odbora Osnovne škole Novska od 06. 11. 2014. godine, Školski odbor Osnovne škole Novska raspisuje

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Srijeda, 22 Listopad 2014 14:01

Natječaj

Napisao/la
Četvrtak, 02 Listopad 2014 10:27

Natječaj

Napisao/la

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

                    NOVSKA

 KLASA: 103-05/14-01/ 01

 URBROJ:2176-40-01-14-6

 

Novska, 02.listopada 2014.godine

 

 Na temelju Programa projekta „Zajedno do uspjeha“  dobivenog preko Poziva Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Novske, Novska  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 za dostavu prijava za prijam osobe za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  (m/ž) u Osnovnoj školi Novska, Novska na određeno vrijeme do 16. lipnja 2015. godine nepunom radnom vremenu  : 20 sati tjedno- 6 izvršitelja/ice , 23 sata tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Utorak, 21 Siječanj 2014 13:47

Natječaj

Napisao/la

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA

 

KLASA: 103-05/14-01/01

 

URBROJ:2176-40-01-14-1

   

            Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11.16/12., 86/12.,94/13.). ravnateljica Osnovne škole Novska, Novska donijela je

  

O D L U K U

 

o raspisivanju natječaja za:

Stranica 3 od 3

Autobusne linije

pri