Zaposlenici

osnovne škole novska


oproštaj od naših papirnatih dnevnika 2016. oproštaj od naših papirnatih dnevnika 2016.

 

RAVNATELJICA: Antonija Mirosavljević

STRUČNA SLUŽBA
PEDAGOG: Valentina Milas-Vdović
DEFEKTOLOZI: Nikolina Matković, Emira Navijalić           
ADM. REFERENT: Finka Tomić
KNJIŽNIČARKE: Melisanda Masnica, Sanja Lozer

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
TAJNIK: Tatjana Blažeković
RAČUNOVOĐA: Silva Preksavec
RAČ.REFERENT: Maja Štivojević

 

UČITELJSKO VIJEĆE

RAZREDNA NASTAVA

Mirjana Duvandžija

Antonija Italo

Ksenija Lekić

Mia Bukvić

Ivanka Kotromanović

Ankica Lajh 

Sanja Hrvojić

Ljubica Puškaš

Nikolina Rupčić

Snježana Kasumović

Ivana Jakubek

Emili Jurjević

Zlatko Šagut

Ljerka Vukelić

Ivana Tomić

Kristina Kramarić

Miroslav Matić

Domagoj Pešut

Zrinka Šunjo

Danijela Prgomet

Nataša Deklman

Nataša Tisaj

Marijana Carić

PRODUŽENI BORAVAK

Mladen Puljić

 

PREDMETNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK
Željka Draganić

Kristina Grdur

Andreja Puškaš

Ljubica Rašo Belši

LIKOVNA KULTURA
Jasenka Gugić

Kornelija Krnić

GLAZBENA KULTURA
Anja Lekić

ENGLESKI JEZIK
Vanesa Ficko Berić

Antonija Kotromanović

Dragana Lončarević

Ivona Šarić

Nikolina Šepović Vidović

Kristina Virovac Đurić

NJEMAČKI JEZIK
Marija Bjelanović

Marijana Čevizović

Ivana Vidaković

MATEMATIKA
Tea Preksavec

Manuela Grgić

Dražena Potočki

Tamara Tomić

PRIRODA/ BIOLOGIJA
Ivana Begić Mesić

Ljubica Bertić

KEMIJA
Ivana Ećimović

FIZIKA
Maja Vlajinić

POVIJEST
Marija Dragić

Marina Križanić

GEOGRAFIJA
Zrinka Desić

Jakov Preksavec

TEHNIČKA KULTURA
Melita Dam

TZK
Donald Veble

Irena Vuković

Mladen Šulekić

INFORMATIKA
Dragan Vlajnić

Slavica Horvat- Salaj

Matea Marenić

Romana Jovanović

VJERONAUK

Šimun Klarić

Ivica Lalić

Zrinka Vuković

Damir Potalec

POSEBNA SKUPINA
Ivana Čelar

Patricija Pongračić

Maja Višek- Jambrek

Nataša Junašević

Hrvoje Havlena

Ivana Fridl Puškar

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMARI

Vladimir Lacković

Drago Štivojević

KUHARICE

Ivana Vukšić

Marijan Jovanović

SPREMAČICE
Višnja Baranašić

Irena Biškup Brozović

Borka Hrvat

Đurđica Bajević

Marija Koren

Ankica Janjić

Biljana Rađenović 

Marica Radmanić

Blanka Šagut

Autobusne linije

Prijevoz učenika 2023 page 0001