Zaposlenici

osnovne škole novska


oproštaj od naših papirnatih dnevnika 2016. oproštaj od naših papirnatih dnevnika 2016.

 

RAVNATELJICA: Antonija Mirosavljević

STRUČNA SLUŽBA
PEDAGOG: Emilija Novotni
DEFEKTOLOZI: Nikolina Matković, Emira Navijalić           
ADM. REFERENT: Finka Tomić
KNJIŽNIČARKE: Melisanda Masnica, Sanja Lozer

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
TAJNIK: Tatjana Blažeković
RAČUNOVOĐA: Silva Preksavec
RAČ.REFERENT: Maja Štivojević

UČITELJSKO VIJEĆE

RAZREDNA NASTAVA
Mirjana Duvandžija
Antonija Italo
Ksenija Lekić
Blanka Maričić
Ivanka Kotromanović
Ankica Lajh
Neda Subotić
Sanja Hrvojić
Dubravka Kokan
Ljubica Puškaš
Mara Šulekić
Snježana Kasumović
Jasna Popović-Poje
Justina Potalec

Ivana Jakubek

Emili Jurjević
Zlatko Šagut
Ljerka Vukelić

Ivana Tomić
Kristina Kramarić
Miroslav Matić
Domagoj Pešut
Zrinka Šunjo

Danijela Prgomet

Nataša Deklman

Nataša Tisaj

PRODUŽENI BORAVAK

Marijana Carić

PREDMETNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK
Željka Draganić
Kristina Grdur

Mira Pejaković

Andreja Puškaš

Ljubica Rašo Belši

LIKOVNA KULTURA
Jasenka Gugić

Kornelija Krnić

GLAZBENA KULTURA
Anja Lekić

ENGLESKI JEZIK
Vanesa Ficko Berić
Antonija Kotromanović
Dragana Lončarević

Ivona Šarić
Nikolina Šepović Vidović
Kristina Virovac  Đurić

NJEMAČKI JEZIK
Marija Bjelanović
Dubravka Cvitić

Marijana Čevizović

MATEMATIKA
Anka Cikojević
Ruža Kalfić
Vesna Merhaut
Dražena Potočki
Tamara Tomić

PRIRODA/ BIOLOGIJA
Ivana Begić Mesić
Ivana Ećimović

KEMIJA
Svjetlana Ficko

FIZIKA
Romana Jovanović

POVIJEST
Marija Dragić
Marina Križanić
GEOGRAFIJA
Zrinka Desić

Jakov Preksavec

TEHNIČKA KULTURA
Melita Dam

TZK
Donald Veble
Irena Vuković

INFORMATIKA
Darko Ficko
Slavica Horvat- Salaj

VJERONAUK

Katarina Podkulabović
Šimun Klarić
Ivica Lalić
Darija Lukić
Damir Potalec

POSEBNA SKUPINA
Ivana Čelar
Đurđica Kanižaj- Gizdić
Ina Grgić

Nataša Junašević

Hrvoje Havlena

Ivana Fridl Puškar

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMARI
Dubravko Kušter
Vladimir Lacković
Drago Štivojević

KUHARICE

Slavica Bakmaz
Jela Banović
Marijan Jovanović

SPREMAČICE
Višnja Baranašić
Dragica Čevizović
Irena Biškup Brozović
Borka Hrvat
Đurđica Bajević
Ankica Janjić
Marija Koren
Anđa Majdandžić
Biljana Rađenović 
Marica Radmanić
Blanka Šagut

Autobusne linije

PRIJEVOZ 1